Hallintoelimet

Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan ylintä päätäntävaltaa kirkkolaissa, kirkkojärjestyksessä ja muissa säännöksissä säädetyllä tavalla seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi. Kirkkovaltuusto päättää seurakunnan suuntaviivoista hyväksymällä toiminnan tavoitteet ja myöntämällä siihen tarvittavat määrärahat.
Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan toimintaa, hallintoa sekä taloutta ja omaisuuden hoitoa kirkkolaissa, kirkkojärjestyksessä ja muissa säännöksissä säädetyllä tavalla käyttäen perusteena kirkkovaltuuston toiminta- ja taloussuunnitelmassa asettamia tavoitteita seurakuntatehtävän toteuttamiseksi.  Kirkkoneuvostolla on vaativa tehtävä talouden tasapainottamisessa ja resurssien kohdentamisessa väestön vähentyessä.

SEURAKUNTAVAALIT 2014

Rautavaaran seurakuntaan on tulossa sopuvaalit. Valtuustopaikkoja on 15 ja ehdokkaita asetettiin yhdellä listalla 15.

Listan nimi: OMA SEURAKUNTA

Listan kuvaus: Puolueiden välinen yhteistyösopimus sopuvaaleista. Toiminta oman itsenäisen seurakunnan puolesta.

Ehdokkaat:

2 AHONEN Sirkka ravitsemustyöntekijä
3 HAKKARAINEN Reijo eläkeläinen
4 KOKKONEN Kirsi opiskelija
5 KORHONEN Ari lomituspalvelut työntekijä
6 KORHONEN Maija-Liisa eläkeläinen
7 KORKALAINEN Arja lastenohjaaja
8 KORKALAINEN Voitto eläkeläinen
9 LAAKKONEN Marjaleena hoitaja
10 NUUTINEN Elli eläkeläinen
11 OINONEN Veijo eläkeläinen
12 OVASKAINEN Rauno maanviljelijä
13 PAASO Simo ruoanjakaja
14 PURSIAINEN Erkki autoilija
15 PURSIAINEN Risto maanviljelijä
16 TUONONEN Pekka liikkeenharjoittaja