Hallintoelimet

Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan ylintä päätäntävaltaa kirkkolaissa, kirkkojärjestyksessä ja muissa säännöksissä säädetyllä tavalla seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi. Kirkkovaltuusto päättää seurakunnan suuntaviivoista hyväksymällä toiminnan tavoitteet ja myöntämällä siihen tarvittavat määrärahat.
Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan toimintaa, hallintoa sekä taloutta ja omaisuuden hoitoa kirkkolaissa, kirkkojärjestyksessä ja muissa säännöksissä säädetyllä tavalla käyttäen perusteena kirkkovaltuuston toiminta- ja taloussuunnitelmassa asettamia tavoitteita seurakuntatehtävän toteuttamiseksi.  Kirkkoneuvostolla on vaativa tehtävä talouden tasapainottamisessa ja resurssien kohdentamisessa väestön vähentyessä.

SEURAKUNTAVAALIT 2018

Rautavaaran seurakunnan kirkkovaltuustossa on valtuustopaikkoja 15. Vuonna 2018 käydyissä seurakuntavaaleissa ehdokaslistoja asetettiin yksi kappale; OMA SEURAKUNTA. Listalla oli 15 ehdokasta.

Vaalilautakunta on kokouksessaan 20.11.2018 vahvistanut Rautavaaran seurakunnan seurakuntavaalin 2018 tuloksen.

Rautavaaran seurakunnan kirkkovaltuusto 2019 - 2022

Ahonen Sirkka, ravitsemustyöntekijä

Karmitsa Anu, kirjanpitäjä

Kokkonen Kirsi, hoitoapulainen

Korhonen Maija-Liisa, eläkeläinen

Korkalainen Arja, lastenohjaaja

Leppänen Jussi, opettaja

Nuutinen Elli, eläkeläinen

Oinonen Veijo, eläkeläinen

Paaso Simo, eläkeläinen

Pursiainen Erkki, eläkeläinen

Pursiainen Risto, eläkeläinen

Tuononen Pekka, liikkeenharjoittaja

Tuppurainen Hanne, ohjaaja