Uutiset

Hyttipuron luonnonsuojelualue Rautavaaran seurakunnan maille

16.09.2019 15:30

Hyttipuron luonnonsuojelualue Rautavaaran seurakunnan maille

 

Rautavaaran seurakunnan maille on perustettu METSO –ohjelmaan kuuluva noin 20,9 ha Hyttipuron luonnonsuojelualue, joka sijoittuu Keyritynjoen Natura-alueeseen. Asia eteni keväällä 2019 luonnonsuojelualue hakuvaiheeseen, kun Pohjois-Savon ELY –keskus ilmoitti Rautavaaran seurakunnalle, että se voisi ottaa uudelleen käsittelyyn vuonna 2017 alulle laitetun Rautavaaran seurakunnan kirkkoneuvoston lähettämän luonnonsuojelualue hakemuksen sikäli kuin kirkkoneuvosto olisi valmis toistamaan hakemuksensa. Rautavaaran seurakunnan kirkkoneuvosto uusi hakemuksensa ja näin Rautavaaralle perustettiin Hyttipuron itäpuolelle sijoittuva vanhaa mäntymetsää sekä kuusta ja koivua kasvava luonnonsuojelualue. Alueen länsipuoli on karua, lähes puutonta rämettä ja puron varressa on soistunutta kangasmetsää. Alueen halki kulkee meanderinen sivupuro, pohjoisosassa on Etelä-Hiekan dyynialue ja itärajalla on ikiaikainen tervahauta. Suojelun tarkoituksena on metsäluonnon suojeleminen säilyttämällä alue luonnontilaisena.

Hyttipuron luonnonsuojelualueella on kielletty metsän hakkuutoimet sekä puuston ja kasvien tai kasvinosien vahingoittaminen tai mukaan ottaminen, selkärankaisten eläinten tappaminen, pyydystäminen, hätyyttäminen ja pesien vahingoittaminen sekä selkärangattomien eläinten pyydystäminen keräämistä varten. Alueelle ei saa kaivaa ojia ja vesiä ei saa perata ja padota. Alueella on kiellettyä myös turpeen nostaminen, kaikenlainen muu maa- ja kallioperän vahingoittaminen ja sen ainesten ottaminen, rakennusten, laitteiden, teiden ja polkujen rakentaminen kuin myös tulenteko, telttailu ja muu leiriytyminen sekä moottoriajaneuvoilla liikkuminen ja kaikenlainen muu toiminta, joka saattaa muuttaa alueen maisemakuvaa tai vaikuttaa epäedullisesti kasvillisuuden ja eläimistön säilymiseen. Sallittua on jokamiehen oikeuksiin perustuva marjastus ja hyötysieninen kerääminen ja lainmukainen metsästys, vieraslajiasetuksen mukaisen kasvilajin tai ELY –keskuksen haitalliseksi toteaman kasvilajin poistaminen alueelta, retkeilyreitin käyttö ja kunnossapito sekä alueella sijaitsevan kalamajan käyttö ja kunnossapito. Alueen suojelustatus on ainaissuojelu.

16.03.2020Toimet koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi
13.03.2020Varautuminen koronavirusinfektion leviämisen estämiseksi
21.03.2020Maksutonta asiointiapua välttämättömiin kauppa- ja apteekkiasiointeihin yli 70 -vuotiaille Rautavaaralla
19.03.2020Vähävaraisimmille suunnatun EU-ruoka-avun järjestäminen poikkeusoloissa
19.03.2020Kevään 2020 seurakuntakerhon tuotto Thaimaan kummilapsityön tukemiseen
17.01.2020Vuoden 2020 yhteisvastuukeräys
14.11.2019Rautavaaran seurakunta vuoden 2019 Yhteisvastuukeräyksessä valtakunnan ykkönen
11.11.20195.11.2019 järjetetyn mykyrokkamyyjäisten tuotto Venäjän Inkerin kirkon työn tukemiseksi
31.10.2019Diakoni vastaanottaa Yv -arpajaisvoittoja ja uusia villasukkia joululahjapaketteihin iloa tuottamaan.
16.09.2019 15:30Hyttipuron luonnonsuojelualue Rautavaaran seurakunnan maille

Siirry arkistoon »