Uutislistaukseen

YHTEISVASTUUKERÄYKSEN 2022 TUOTTO JA SEN KÄYTTÖ

KIITOS TEILLE KAIKILLE YHTEISEN VASTUUN KANTAJILLE LAHJOITTAJINA, YV-KERÄÄJINÄ JA VAPAAEHTOISINA VUONNA 2022!

Rautavaaralla vuoden 2022 Yhteisvastuukeräys tuotti 8.572,04 euroa, se on liki puolet enemmän kuin edellisinä koronavuosien kurittamina keräysvuosina! Kiitos siitä Sinulle osallistujana!

 

Keräysvaroista seurakunnalle jäävästä osuudesta käytetään nettipoliisi Daniel Kalejaiyen kouluvierailuun 24.2.2023, missä Kalejaiye kertoo kirjansa ”Konstaapeli Daniel tässä, moro!” teemoista. Keräysvaroilla hankitaan myös Kalejaiyen kirjoja seurakunnalle ja koululle luettavaksi ja lainattaviksi nuorille, opettajille ja vanhemmille. Daniel Kalejaiye välittää tärkeää tietoa yhteisestä vastuustamme paitsi kirjallaan, myös aikuisen mallillaan: miten me itse kukin aikuinen omassa roolissamme voimme olla lasten ja nuorten rinnalla turvallisina aikuisina. ”Sillä miten käyttäydyin, ei ollut väliä, koska olinhan vielä nuori. Sillä, mitä tein sosiaalisessa mediassa, ei ollut väliä, koska sehän on vain somessa. Oikea elämä ei kuitenkaan valitettavasti toimi noin. Teoilla, sanoilla ja käyttäytymisellä on seurauksensa…” (Kalejaiye, 2022, s. 6).

 

YHTEISVASTUUKERÄYKSEN TOTEUTUMINEN RAUTAVAARALLA 2022

Yhteisvastuukeräys alkoi 72 vuotta sitten lapsiperheiden hädästä sotien jälkeen ja edelleen Suomen evankelisluterilaisen kirkon vuosittaiselle suurkeräykselle on tarvetta. Vuonna 2022 kerättiin varoja kaikkein heikommassa asemassa oleville nuorille tavoitteena lievittää nuorten hätää ja toivottomuuden kokemusta.

”Kampanjateema ”Lahjoita mulle huominen” nostaa esiin nuorten hädän ja toivottomuuden kokemuksen, jota pitkittynyt korona-aika on lisännyt. Maailmanlaajuinen pandemia on osunut nuorille herkkään ikävaiheeseen ja koetellut ikäpolvea kovalla kädellä niin Suomessa kuin globaalisti maailmalla.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n vuonna 2021 toteuttaman kouluterveyskyselyn tulokset paljastivat suomalaisnuorten mielenterveyden heikentyneen pandemian aikana. Kyse ei ole yksin suomalaisesta ilmiöstä –samansuuntaisia tuloksia on enenevästi raportoitu maailmanlaajuisesti.

”Lapset ja nuoret ovat arvokkainta, mitä meillä on. He ovat meidän tulevaisuutemme kaikkialla maailmassa. Me yhdessä voimme pitää huolta, että jokaisen lapsen ja nuoren rinnalla on turvallisia aikuisia”, vetoaa yhteisvastuupiispa Mari Leppänen.

Yhteisvastuukeräyksen keräystuotoista 40 prosenttia lahjoitetaan Suomeen. Puolet Suomeen kohdistetuista keräystuotoista jää paikallisseurakunnille ahdingossa olevien nuorten tukemiseksi tehtävään työhön sekä diakonia-avustuksiin. Toisen puoliskon vuoden 2022 Suomeen kohdistettavasta keräystuotosta saa Lasten ja nuorten keskus, jossa kehitetään matalan kynnyksen jalkautuvia palveluja tukemaan lasten ja nuorten hyvinvointia.”  

Lähde: https://www.yhteisvastuu.fi/yhteisvastuu2022/

Rautavaaralla vuoden 2022 keräys käynnistyi 13.2.2022 messussa kerättävällä kolehdilla ja päättyi 11.10.2022 Mykyrokka-myyjäisiin. Varoja kerättiin perinteisten mykyrokkamyyjäisten, lista- ja lipaskeräysten lisäksi mm. erilaisilla toritapahtumilla huutokauppoineen. Keräys tuotti yhteensä 8.572,04 euroa. Keräyksen tuotosta 60 % jakautuu Kirkon Ulkomaanavulle, 20 % Lasten ja nuorten keskukselle sekä 20 % jää omalle seurakunnalle teeman mukaiseen avustustyöhön ja diakonia-avustuksiin. Rautavaaran seurakunnassa keräysvarat käytetään nettipoliisi Daniel Kalejaiyen kouluvierailuun 24.2.2023, missä Kalejaiye kertoo kirjansa ”Konstaapeli Daniel tässä, moro!” teemoista. Keräysvaroilla hankitaan Kalejaiyen kirjoja seurakunnalle ja koululle luettavaksi ja lainattaviksi nuorille, opettajille ja vanhemmille. Daniel Kalejaiye välittää tärkeää tietoa yhteisestä vastuustamme paitsi kirjallaan, myös aikuisen mallillaan: miten me itse kukin aikuinen omassa roolissamme voimme olla lasten ja nuorten rinnalla turvallisina aikuisina. ”Sillä miten käyttäydyin, ei ollut väliä, koska olinhan vielä nuori. Sillä, mitä tein sosiaalisessa mediassa, ei ollut väliä, koska sehän on vain somessa. Oikea elämä ei kuitenkaan valitettavasti toimi noin. Teoilla, sanoilla ja käyttäytymisellä on seurauksensa…” (Kalejaiye, 2022, s. 6).

TAIVAAN ISÄN SIUNAUSTA SINULLE JA VÄLITTÄMISTÄ TOISISTAMME MYÖS VUODELLE 2023!

29.12.2022 18.31