yhteisvastuu2014_rgb_jpg.jpg

Tästä linkistä pääset lahjoittamaan netin kautta Yhteisvastuulle. Kiitos kaikille lahjoittajille.


(Keräyslupa RA/2020/639, voimassa 1.9.2019 alkaen toistaiseksi, Manner-Suomi, myöntänyt Poliisihallitus 29.5.2020. Keräyslupa ÅLR 2020/4355, voimassa 1.9.2020-31.8.2021, Ahvenanmaa, myöntänyt Ålands landskapsregering 11.6.2020.)Vuoden 2021 keräys alkaa 7.2.2021. Yhteisvastuukeräys pureutuu ikäihmisten taloudelliseen ahdinkoon. Keräyksen suojelijana toimii tasavallan presidentti ja vuoden 2021 keräyksen esimiehenä Tampereen hiippakunnan piispa Matti Repo.

Suomessa vanhusten köyhyys näyttäytyy eri tavoin eri puolilla maata ja sen taustalla on monenlaisia syitä. Myös puuttumiskeinot ilmiöön ovat monimuotoisia.

Heikoimmassa asemassa olevia ikäihmisiä autetaan taloudellisen ahdingon korjaamisessa ja elämänlaadun kohentamisessa.

Kiitos kun olet mukana.VUODEN 2020

YHTEISVASTUUKERÄYS

TUKEE VANHEMMUUTTA

SUOMESSA JA MAAILMAN

KATASTROFIALUEILLA

YHTEISVASTUUKERÄYKSEN TULOKSET 2020:

Rautavaaran seurakunta on jälleen päässyt ensimmäiselle sijalle valtakunnallisessa Yhteisvastuukeräyksessä, tuloksella 5134,47€.

Seurakunnan diakonityöntekijä kiittää kaikkia Yhteisvastuukeräyksessä olleita vapaaehtoistyöntekijöitä ja kaikkia lahjoittajia. Lähimmäisen rakkaus näkyy niin vapaaehtoisissa kuin lahjoittajissakin. Jumala teitä kaikkia siunatkoon.Tästä linkistä pääset katsomaan Nadinan ja Villen tarinat:


KERÄYKSEN ALOITUS:

Vuoden 2020 Yhteisvastuukeräys alkaa su 2.2.2020. Tämän vuoden keräyksessä nostetaan esille vanhemmuuden haasteet sekä lasten ja nuorten tarpeet turvalliseen aikuiseen, jonka luokse voi aina mennä.

KERÄYSTUOTON JAKAUTUMINEN:

-20% keräysvaroista ohjataan vanhemmuutta sekä lapsen ja vanhemman välistä suhdetta vahvistaviin kynnyksettömiin tukitoimiin, kuten vuonna 2021 käynnistyvään vanhemmuutta tukevaan hankkeeseen, jossa keskeisinä toimijoina ovat Mannerheimin lastensuojeluliitto ja Pelastakaa lapset ry. Hankkeen erityisenä kohderyhmänä ovat alakouluikäisten lasten perheet. Hankkeella on tarkoitus tukea lapsen ja vanhemman suhdetta kynnyksettömällä tuella ja yhteisellä tekemisellä kotona, koulussa ja harrastuksissa. Hankkeen avulla pyritään myös levittämään vanhemmuutta tukevia muita hyviä käytäntöjä. Yhtenä tavoitteena hankkeessa on luoda verkostomallista yhteistyötä vanhemmuuden tukemiseksi eri puolilla Suomea ja kaikenkokoisilla paikkakunnilla seurakunnan, kunnan ja järjestöjen kesken. Mukaan verkostotyöhön on kutsuttu laajasti nuoriso- ja kasvatustyön sekä lastensuojelun toimijoita.

-20% keräyksen tuotosta käytetään monipuoliseen avustustoimintaan paikallisseurakuntien kautta. Painotuksena on keräysvarojen käyttö teeman mukaisesti vanhemmuuden sekä lapsen ja vanhemman suhteen tukemiseen.

-60% keräystuotosta käytetään vanhemmuutta tukeviin toimintoihin kehitysmaissa Kirkon Ulkomaanavun https://www.kirkonulkomaanapu.fi/

katastrofirahaston kautta.

Yhteisvastuukeräys juhlii tänä vuonna 70 vuotta jatkunutta, vuonna 1950 alkanutta taivaltaan.

LAHJOITUKSET:

Lahjoituksen voi tehdä ympäri vuoden keräystileille ja lahjoituspuhelimeen sekä Yhteisvastuun Lahjoita -sivustolla https://www.yhteisvastuu.fi/lahjoita/

Käyttämällä viitenumeroa rahat kohdistuvat seurakuntien tulokseen. Rautavaaran seurakunnan viitenumero on 306474.

Lahjoittaa voi myös suoraan pankkiin.

HALUATKO OLLA MUKANA YHTEISVATUUKERÄYKSESSÄ TOIMIMALLA VAPAAEHTOISTEHTÄVISSÄ?

Mikäli tahdot olla mukana Yhteisvastuukeräyksessä vapaaehtoistyöntekijänä voit toimia lista- tai lipaskerääjänä, arpojen myyjänä, yms. tehtävissä tapahtuma- ja tempaustalkoolaisena, ota yhteyttä yhteisvastuukeräyspäällikkönä toimivaan diakoni Laila Kajavaan puh. 040-8240812.

VUODEN 2020 YV-TAPAHTUMIA JA TEMPAUKSIA RAUTAVAARALLA

-Su 2.2.2020 klo 10.00 Yhteisvastuukeräyksen aloitussunnuntain messu kirkossa, kerääjien siunaaminen tehtäviin, kahvit, Yv-info ja materiaalien (esitteet, keräys- ja arpalistat materiaalien) luovuttaminen kerääjille.

-Ti 18.2.2020 klo 11.00 Mykyrokkamyyjäiset srk-talolla

-Su 23.2.2020 Päivällä rippikoululaiset Yv-lipaskerääjinä taajama-alueella

Loppukevättalven 2020 Yv -tapahtumat ja tempaukset on peruttu koronaviruksen estämisen hillitsemiseksi.

Lisäksi Yv-lista-arpojen myyjät ja listakerääjät liikkuvat helmi-huhtikuussa eri puolilla Rautavaaraa.

Yv-keräys on Poliisihallituksen myöntämän luvan alaista toimintaa.


VUODEN 2020 YHTEISVASTUUKERÄYKSEN TOTEUTUMINEN

Vuoden 2020 Yhteisvastuukeräyksen valtakunnallinen aloitussunnuntai oli 2.2.2020, jolloin vapaaehtoiset yhteisvastuukerääjät siunattiin tehtäviinsä ja kirkossa järjestettiin yleinen infotilaisuus Yhteisvastuukeräyksestä.

Vapaaehtoiset yhteisvastuukerääjät ahersivat listakeräyskerääjinä, lista-arpojen myyjinä ja monissa eri tehtävissä helmikuun mykyrokkamyyjäisissä.

Helmikuun mykyrokkamyyjäisten keittolounaalle osallistui noin 40 henkilöä ja ennakkotilausten määrä ylitti tarjonnan.
Rippikoululaiset keräsivät laskiaissunnuntaina Rautavaaran taajamassa lippailla Yhteisvastuukeräykselle 140,65€. Suunnitelmissa oli järjestää toinen mykyrokkamyyjäistapahtuma maaliskuussa, kiirastorstaina Yv-lipaskeräys Salessa, huhtikuussa "Sirkusta ja elämää" -tapahtuma Monarilla, huhti-toukokuussa Yv-nokipannutapahtuma Jukka Lappalaisen kotimuseolla ja Yv-vapputoritapahtuma.

Koko Suomessa alkoi maaliskuussa koronaviruspoikkeustila, minkä myötä kiellettiin maaliskuun lopulta kesäkuun alkuun sijoittuneella ajanjaksolla kaikki yleisötapahtuma ja tilaisuudet, mikä tarkoitti Yhteisvastuukeräys tapahtumien ja tilaisuuksien peruuntumista. Katseet oli suunnattava tämän myötä tulevaisuuteen ja rukoiltava koko maailman yhteisestä hädästä selviytymisen puolesta.

Vuoden 2020 Yhteisvastuukeräys lista-arvat arvottiin 4.5.2020 Iisalmen poliisiasemalla. Lista-arpoja myytiin 958 kpl x 1€ eli 958 euron edestä. Kaikki voittajat tavoitettiin puhelimitse ja niin palkinnot löysivät omistajansa. Ahkerat arvanmyyjät, palkintojen lahjoittajat ja arpojen ostajat mahdollistivat poikkeustilan aikanakin 958 euron arpajaistuoton Yhteisvastuulle. Arpoja myytäessä ja palkintolahjoituksia kyseltäessä tärkeää oli ihmisten kohtaaminen yhteisöllisyyden hengessä.

Kesäkuun alussa tehtiin Yv-tilitys, jonka myötä Rautavaaran seurakunnan vuoden 2020 Yv-tulokseksi kirjattiin 4 645,83€. Eniten tuottoa (1 786,35€) kertyi listakeräyksestä. Kokonaistuloksesta Rautavaaran seurakuntaan jäävä osuus on 20% eli 929,17€, joka käytetään diakoniatyön teeman mukaisesti lasten ja vanhempien välisten vuorovaikutussuhteiden tukemiseen. Rautavaaran seurakunnan diakoniatyöntekijä kiittää kaikkia Yv-keräyksen kautta lähimmäisen rakkaudelliseen auttamistyöhön osallistuneita henkilöitä ja tahoja.

Yhteisvastuu 2019 tukee lasten ja nuorten koulutusta


Köyhien lasten määrä Suomessa on kasvussa. Noin joka kymmenes lapsi elää pienituloisessa perheessä, mikä tarkoittaa noin 120 000 lasta.

Monien nuorten kohdalla unelmien ammatti on vaarassa jäädä haaveeksi, jos perheellä ei ole varaa maksaa opinnoista aiheutuvia kustannuksia, kuten tietokonetta, oppikirjoja tai ammatillisissa opinnoissa tarvittavia välineitä.

Maailman pahimmilla katastrofialueilla monet lapset ja nuoret ovat menettäneet lähes kaiken tutun ja turvallisen, kun he ovat joutuneet pakenemaan luonnonkatastrofeja ja konflikteja. Tulevaisuus näyttää toivottomalta ja oma merkitys maailmassa on usvan peitossa, kun koulunkäynti keskeytyy. Myös muuttuneet ilmasto-olosuhteet vaikeuttavat ruoantuotantoa, karjanhoitoa sekä lasten ja nuorten koulunkäyntiä, kun perheet joutuvat muuttamaan veden ja tuoreen laidunmaan perässä.

Suomessa vuoden 2019 yhteisvastuuvaroin tuetaan vähävaraisten lasten ja nuorten opiskelua esimerkiksi avustamalla maksullisten opiskeluvälineiden hankinnassa Kirkon diakoniarahaston kautta. Lisäksi diakoniarahaston avustuksilla tuetaan taloudellisesti eri syistä vaikeassa tilanteessa eläviä ihmisiä. Keräysvaroja käytetään myös monipuoliseen avustustyöhön paikallisseurakuntien kautta.

Ulkomailla yhteisvastuuvaroin autetaan katastrofien ja konfliktien aiheuttamissa hätätilanteissa pahiten kärsineitä ihmisiä, tänä vuonna erityisesti nuoria. Keräysvaroin tuetaan koulunsa keskeyttämään joutuneiden oppilaiden paluuta takaisin kouluun, jaetaan koulu- ja hygieniatarvikkeita sekä autetaan koulumaksuissa. Syrjäseuduille koulutetaan lisää päteviä opettajia ja rakennetaan turvallisia kouluja. Avun vie perille Kirkon Ulkomaanapu.


TAPAHTUMIA JA TEMPAUKSIA RAUTAVAARALLA

Yhteisvastuu keräyksen valmisteluun lähdettiin Rautavaaraltakin keräämään uutta intoa ja infoa Kuopiosta hiippakunnan järjestämästä starttipäivästä 8.11.2018. Vapaaehtoiset ja seurakunnan työntekijät saavat starttipäivässä tietoa uuden vuoden keräyksen kohteesta ja saadaanpa vaihtaa kuulumisia muiden seurakuntien kanssa mitä uutta kukakin on keräyksen tiimoilta ideoinut.


Rautavaaralla keräys polkaistiin käyntiin valtakunnallisena aloituspäivänä 3.2. kynttilänpäivän messussa ja tuolloin kirkossa siunattiin vapaaehtoiset listakerääjät tehtäväänsä, sekä kirkon aulassa oli yleinen infotilaisuus Yhteisvastuu keräyksestä.


Listakerääjät ovatkin keräyksemme tukipilari ja 2019 listakerääjien keräystuotto oli 2640,40 euroa. Listakeräyksen yhteydessä Rautavaaralla toteutettiin tänäkin vuonna lista-arpajaiset, joiden tuotto oli 1112,00 euroa. Yhteisvastuu-Vapputori on vakiinnuttanut paikkansa kuntalaisten vapunvietossa ja tänäkin vuonna torilla oli huutokauppa, ongintaa, pomppulinna, muurinpohjalettuja, nokipannukahvia, makkaraa, munkkia ja tietysti torin täydeltä iloisia ihmisiä. Tuottoa keräykselle vapputapahtumasta kertyi 1986,50 euroa.


Lisäksi kevään aikana pidettiin mykyrokka myyjäiset, toukosiunaus, lipaskeräys kiirastorstaina ja tuottoja kertyi yksittäisistä lahjoituksista ja puutuotteiden myynnistä. Kokonaisuudessaan Rautavaaran keräystuotto oli 7420,60 euroa. Tästä paikkakunnalle lasten ja nuorten koulutuksen tukemiseen käytetään 20 % eli 1484,12 euroa.Vapputorin huutokaupassa kaupattiin tänä vuonna mm. päiväkahvit kunnanjohtajan kanssa, rehtorin pitämä tukiopetustunti ja ostosmatka Jukolan toimitusjohtajan kanssa Saleen. Kunnanjohtajan tarjoamat päiväkahvit huusi Lea Kilpeläinen.Yhteisvastuu 2018 torjuu nälkää ja köyhyyttä


  Jokapäiväinen leipä on ihmisarvoisen elämän perusedellytys. Miljoonien ihmisten kohdalla karu totuus on kuitenkin se, että ruokaa ei ole riittävästi.


  Suomessa Yhteisvastuukeräyksellä tuetaan taloudellisesti vaikeassa
  tilanteessa eläviä ihmisiä yhteistyössä Kirkon diakoniarahaston ja paikallisseurakuntien kanssa. Diakoniarahastosta myönnetään noin 2
  000–4 000 euron suuruisia kertaluontoisia avustuksia seurakuntien diakoniatyön kautta esimerkiksi välttämättömiin hankintoihin tai talouden tasapainottamiseen sairauden, pitkittyneen työttömyyden tai yllättävän elämäntilanteen vuoksi kohtuuttomiin
  vaikeuksiin joutuneille ihmisille. Seurakunnissa yhteisvastuuvaroin pyritään tuomaan välitöntä helpotusta vähävaraisten ihmisten arkeen esimerkiksi ruoka-avun kautta.


  Ulkomailla yhteisvastuuvaroin autetaan katastrofien ja konfliktien aiheuttamissa hätätilanteissa pahiten kärsineitä ihmisiä. Heille turvataan muun muassa riittävän ravinnon ja puhtaan veden saanti sekä mahdollisuus terveydenhoitoon, majoitukseen, lasten koulunkäyntiin ja perheiden toimeentuloa parantavaan
  koulutukseen. Avun vie perille Kirkon Ulkomaanapu.

TAPAHTUMIA JA TEMPAUKSIA RAUTAVAARALLA

 • Yhteisvastuu keräys aloitetaan Rautavaaralla perinteisesti kynttilänpäivänä. Messussa siunataan yhteisvastuun vapaaehtoiset listakerääjät, sekä messun jälkeen kirkon aulassa pidetään Yhteisvastuu-info.
 • 2018 keräys onnistui Rautavaaralla yli odotusten. Keräyksen tuotto oli
  9 328,10 euroa. Kun tuotto suhteutetaan seurakunnan jäsenmäärään, Rautavaaran seurakunnan keräystuotto oli paras koko valtakunnassa.
 • Perinteisesti kevään keräykseen kuuluu listakeräys, jonka tuotto oli 2856,25 euroa, mykyrokka-myyjäiset, jonka tuotto oli 1312,20 euroa. Lista-arpajaisista tuottoa kertyi 1131,00 euroa. Kiirastorstaina järjestetty lipaskeräys paikallisella kaupalla pidettiin myös tututtuun tapaan, tuottoa kertyi 345 euroa.
 • 2018 Yhteisvastuu näkyi myös piispantarkastuksen torijuhlassa ja työttömien vuotuisessa Piispansauva-tapahtumassa Rautavaaralla. Lisäksi paikalliset yhdistykset lahjoittivat kahvikassa/arpajais -varoja ja vapaaehtoistyönä tehtyjä Yhteisvastuu-puutuotteita myytiin keräyksen hyväksi. Valtakunnalliselle keräystilille tuli lahjoituksia Rautavaaran seurakunnan keräykselle yhteensä 305euroa.

LÄMMIN KIITOS KAIKILLE 2018 KERÄYKSEEN OSALLISTUNEILLE, SEKÄ VAPAAEHTOISILLE!!

Yhteisvastuun keräyspäällikkö

Tiina Föhr
Yhteisvastuukeräys 2017

Vuoden 2017 yv-keräyksen kotimaisena kohteena on ihmiskaupan tunnistaminen ja ehkäisy sekä ihmiskaupan uhrien auttaminen. Apu kanavoidaan Pro-Tukipisteen, Rikosuhripäivystys ry:n, Monika-Naiset Liitto ry:n ja Pakolaisneuvonta ry:n kautta.

Ulkomaisena esimerkkikohteena ovat Jordaniassa pakolaisleireillä olevat syyrialaiset lapsen ja nuoret, joille järjestetään mm. luku- ja kirjoitustaito-opetusta, lisäksi leireillä karuissa oloissa asuville lapsille ja nuorille tarjotaan mahdollisuus harrastaa jalkapalloa ja sirkuskoulua. Avun vie perille Kirkon Ulkomaanapu.

TAPAHTUMIA JA TEMPAUKSIA:

Pitäjän alueella liikkuu taas listakerääjiä, joilla on myynnissä myös arpoja. Lista-arpajaisiin voi osallistua myös Säästöpankissa ja Parturi-Kampaamo Lean toimipisteessä. Kiirastorstaina järjestetään Eerontorilla lipaskeräys.

Tänä vuonna on yhteisvastuutoimikunta ideoinut myös Karaoke-konsertin pizzalautasen ääressä yhteistyössä Hotelli-Ravintola Tiilikan kanssa. Tapahtuma toteutetaan sunnuntaina 12.3. klo 12-15. Tervetuloa lounastamaan ja nauttimaan rautavaaralaisten laulajien esiintymisesestä!

Maaliskuun viimeisenä sunnuntaina Järjestetään Päevän Selevän kahviossa yv-tilaisuus, jossa on vieraana Jordaniassa pakolaisleirien elämään tutustunut Jenni Shakya Siilinjärveltä. Ohjelmassa on myös vanhoja dioja Rautavaaralta sekä naruarpajaiset.

Vapputapahtuma Ollintorilla alkaa jo vakiintua kevään ohjelmaksi. Tule mukaan nauttimaan reippaasta vappu-tunnelmasta muurinpohjalettujen, hyvän kahvin , kuumien makkaroiden, yhteislaulun ja huutokaupan kera! Arpajaiset ja onginta ovat perinteisesti mukana, tuotto ohjataan kokonaan yhteisvastuukeräyksen tukemiseen.YHTEISVASTUUKERÄYS 2016

yhteisvastuu2014_rgb_jpg.jpg
Rautavaaran seurakunnassa tehtiin tämän vuoden yhteisvastuuukeräyksessä ennätystulos 9 584,62 € . Tällä tuotolla pääsimme ensimmäisiksi kaikista Suomen seurakunnista kun tuotto jaetaan seurakunnan jäsenmäärällä. Hyvän tuloksen mahdollistivat kaikki keräykseen tavalla tai toisella osallistuneet:. Erityiset kiitokset Rautavaaran Nuorisosirkukselle ja kaikille huutokauppaan tavalla tai toisella osallistuneille sekä uskollisille listakerääjille!

Suomalaiset ahjoittivat Yhteisvastuukeräykselle tänä vuonna 3 458 278,70 euroa. Varoilla torjutaan nuorten syrjäytymistä Suomessa ja Ugandassa. ̶ Uskon, että näillä varoilla rahoitettavalla ehkäisevällä työllä tullaan saamaan aikaiseksi yksistään Suomessa useiden miljoonien eurojen säästöjä korjaavassa lastensuojelutyössä. Ja mikä tärkeintä; vältytään suurelta määrältä inhimillistä kärsimystä, Yhteisvastuun keräysjohtaja Tapio Pajunen sanoo.l

KOTIMAAN KOHDE:

Suomessa yhteisvastuuvaroin tuetaan nuorten elämänhallintataitojen kehittymistä ja osallisuutta partiotoiminnan avulla. Syrjäytymisvaarassa olevia nuoria etsitään ja ohjataan partion pariin muun muassa tukemalla köyhistä perheistä tulevien nuorten partioharrastusta.Keräysvaroin tuetaan myös Sisupartiotoimintaa, jossa mukana olevat lapset ja nuoret ovat pääosin aisti-, liikunta- ja kehitysvammaisia. Avun vie perille Suomen Partiolaiset.

Rautavaaralla omaan seurakuntaan jäävä 10% keräystuotosta käytetään oman Nuorisosirkuksen hyväksi Tuotolla pyritään mahdollistamaan vähävaraisempien perheiden lasten osallistumista sirkustoimintaan.

ULKOMAAN KOHDE :

Ugandassa Yhteisvastuu tukee nuorten ammattikoulutusta ja toimeentuloa. Länsi-Ugandaan, Rwamwanjan pakolaisleirille, on rakenteilla ammattikoulu, johon valitaan opiskelijoiksi kaikkein heikoimmassa asemassa olevia pakolais- ja ugandalaisnuoria. Koulussa voi opiskella mekaniikkaa sekä rakennus-, hotelli- ja maatalousalaa. Koulutukseen sisältyy työharjoittelu, jossa nuoret saatetaan yhteen tulevien työnantajiensa kanssa. Avun vie perille Kirkon Ulkomaanapu

Yhteisvastuutapahtuma Monarilla lauantaina 27.2. klo 13: Nuorisosirkus esiintyy, viihdekuoro, huutokauppa, tarjoilua.
Huuda itsellesi apua kevätsiivoukseen tai sorakuorma, taikuriesitys tai jalkahoito tai jotain muuta tarpeellista.
Tule kokemaan iloinen tapahtuma ja tue samalla yhteisvastuukeräystä.
Liput 5 €, perhelippu 15 € sisältäen kahvit/ mehun ja pullan.

TEEMA 2015:

Suomessa kehitetään Suurella Sydämellä -vapaaehtoisverkostoa

Suurella Sydämellä on vapaaehtoisen auttamisen verkkopalvelu, jonka kautta voi ilmoittautua erilaisiin vapaaehtoistehtäviin tai pyytää itselleen apua. Verkoston kautta autetaan erityisesti yksinäisiä, sairaita ja taloudellisessa ahdingossa olevia tai muista syistä elämässään vaikeaan tilanteeseen joutuneita ihmisiä. Suurella Sydämellä toimii tällä hetkellä 30 paikkakunnalla.

Yv-varoin verkoston toimintaa laajennetaan koko maahan. Samalla kehitetään uusia menetelmiä avuntarvitsijan ja vapaaehtoisen auttajan yhteen saattamiseksi sekä tehostetaan vapaaehtoisten rekrytointia ja koulutusta. Hankkeen toteutusta koordinoi Kirkkopalvelut ry.

Haitissa autetaan lapsia kouluun

Keräyksen ulkomaisena esimerkkikohteena on Haiti. Keräysvaroin Haitiin rakennetaan turvallisia (maanjäristyksiä ja hirmumyrskyjä kestäviä) kouluja. Sähkö tuotetaan aurinkopaneelein ja wc- jätteestä tehdään biokaasua ja se kompostoidaan lannoitteeksi. Avun vie perille Kirkon Ulkomaanapu.


YHTEISVASTUU 2014


Teema 2014

Suomessa parannetaan saattohoidettavien olosuhteita

Suomessa yhteisvastuuvaroin luodaan valtakunnallinen saattohoidon osaamisverkosto, jonka turvin jokainen kuoleva voi saada ammattimaista saattohoitoa riippumatta asuinpaikastaan. Keräyksen tuotolla terveydenhuollon ammattilaisille järjestetään saattohoitokoulutusta ja perustetaan sähköinen saattohoidon konsultaatiojärjestelmä ammattihenkilöstön sekä potilaiden että omaisten tarpeisiin. Myös seurakuntien sielunhoitotyön roolia nostetaan entistä näkyvämmäksi kuolevan potilaan hoidossa ja omaisten tukemisessa. Hankkeen toteuttamista koordinoi Terho-säätiö.

guatemalassa tehdään ihmisoikeustyötä

Keräyksen ulkomaisena esimerkkikohteena vuonna 2014 on Guatemala, jossa Yhteisvastuu tukee alkuperäiskansojen parissa tehtävää ihmisoikeustyötä. Yhteisöjä koulutetaan tiedostamaan ja vaatimaan oikeuksiaan muun muassa omaan kieleen, kulttuuriin ja maahan sekä ehkäistään perheväkivaltaa ja tuetaan yhteisöjän kehittämään toimeentuloaan. Avun vie perille Kirkon Ulkomaanapu.


Liikakilot euroiksi yhteisvastuun hyväksi

Laihdutuskampanja, jolla kevennät oloasi ja olet samalla tukemassa saattohoidon kehittämistä Suomessa ja ihmisoikeuksien toteutumista Guatemalassa

Kampanjaan voit osallistua käymällä punnitsemassa aloituspainosi joko:

-SPR:n terveyspisteessä kunnanvirastolla tiistaina 4.2. klo 9 -11 tai

-varaamalla punnitusajan terveyskeskuksesta Irma Hartikaiselta 10.2. alkaen tai

-ottamalla yhteyttä Terttu Sorsaan, puh. 0207 218423, jolloin punnitus tapahtuu seurakuntatalon diakoniatoimistossa sovittuna aikana

Jokainen kampanjaan osallistuva hankkii itselleen yhden tai useamman sponsorin eli kannustusjoukon, joka on halukas tukemaan painonpudotusta ja sitoutuu maksamaan haluamansa summan esim. 5€ tai 10 €/ pudotettu kilo yhteisvastuukeräyksen hyväksi. Tarvittava kaavake annetaanalkupunnituksen yhteydessä.

Kampanja kestää toukokuun alkuun asti ja uusi punnitus tapahtuu samassa paikassa, kuin alkupunnituskin. Lähtöpaino samoin kuin keventynyt painokin jäävät yksinomaan punnitsijan ja keventäjän tietoon, sponsoreille ilmoitetaan vain vähentynyt kilomäärä.

Ja ei sitten muuta kuin laihduttamaan …… itsesi ja yhteisvastuun hyväksi!


Yhteisvastuukerääjien siunaus tapahtuu YV avajaisjumalanpalveluksessa sunnuntain 9.2. klo 10. Keräysinfo ja listojen jako. Rautavaaran kirkossa.

Tervetuloa!


Yhteisvastuu 2013
Vuonna 2013 Yhteisvastuun kotimaisena keräyskohteena on etsivän vanhustyön projekti, jonka kohderyhmänä ovat kaikkein heikoimmassa asemassa olevat yksinäiset, eristäytyneet tai syrjäytyneet vanhukset.

Keräysvaroin etsitään heikko-osaisia vanhuksia ja pyritään saamaan heidät erilaisten palvelujen piiriin. Vanhusten vertaistukihenkilöiksi koulutetaan aktiivisia vanhuksia, jotka haluavat jakaa arkeaan ikäistensä kanssa. Projekti toteutetaan yhteistyössä Kirkkopalvelujen Kehittämiskeskus Tyynelän ja seurakuntien diakoniatyön kanssa. Kansainvälisen diakonian esimerkkikohteena on Kambodza.

Yhteisvastuukerääjien siunaus tapahtuu YV avajaisjumalanpalveluksessa sunnuntain 3.2. klo 10. Keräysinfo ja listojen jako.

Rautavaaran kirkossa.

Tervetuloa!

Perjantaina 8.2. klo 11 on mykyrokkamyyjäiset yhteisvastuun hyväksi.

Tule mukaan auttamaan!

Ruokailu srk.talolla yhteisvastuun hyväksi 4 €

Keittoa omiin astioihin 8 € litra varaukset Tertulta

p.0207 218 423 tai terttu.sorsa@evl.fi

Yhteisvastuu 2012

Kiitos yhteisvastuukerääjille, arpamyyjille, palkintoja ja huutokaupattavaa lahjoittaneille, sponsoreille, sekä talkoisiin osallistuneille ja tietysti Yhteisvastuulle lahjoittaneille.

Keräyksen nettotuotto oli 6 567,22 €

Rautavaaran srk oli 2011 Suomen 11. paras kerääjä!

Erityiskiitos Terttu-diakonille ja miehellensä Pekalle

YV-kerääjät ja -talkoolaiset!

Retki Siilinjärvelle 22.5. rovastikunnalliseen yv-kiitostapahtumaan, jossa mm. Korpijärven teatterin esitys "Kosinta"; ilta päättyy ehtoollisen viettoon Siilinjärven kirkossa. Lähtö klo 16.45 kirkon parkista, paluu n. klo 22.

Ilmoittaudu to-pe Hannalle p.0207 218 422 tai viim. 14.5. ma Tertulle p.0207 218 423

Välittävä yhteisö -tapahtuma tuotti yhteisvastuulle

1 434,95 €.

Sydämelliset kiitokset kaikille mukana olleille.

Välittävä yhteisö - yhteisvastuutapahtuma kaikenikäisille Monarilla

Monipuolista ohjelmaa, arvontaa, tarjoilua, piika-, renki -huutokauppa

jossa juontajina Alma ja Mooses Viinanen

Mukana kirkkokuoro ja lasten Tähtisade-kuoro, Nuorisosirkus ym

5.4. yv-lipaskeräys kauppaliikkeissäMykyrokkamyyjäiset tuottivat 954,50 € ja nokipannukahvikonsertti 343 €. Sydämelliset kiitokset talkoolaisille, lahjoittajille ja osallistujille!

nokipannukahvilla_2.3.122.jpg


Nokipannukahvikonsertti perjantaina 2.3.2012.

Nuotiokahvi vehnäsellä kirkon parkkipaikalla klo 10-13.

Toivevirsikonsertti kirkossa yhteisvastuukeräyksen hyväksi klo 12-13.

Nyt nauttimaan ulkoilmasta ja hyvästä seurasta. Yhteisöllisyyden tavoittamiseksi tuo kaverisi ja yhdistyksesi nuotion loimuun. Mahdollisuus makkaran paistoon pientä korvausta vastaan.

Tule ja tue Yhteisvastuukeräystä toivevirrelläsi, jonka toteuttaa kanttori Janne Saarelainen avustajineen.

Yhteisvastuu auttaa hädänalaisia Suomessa ja kehitysmaissa.

Järj. yhteisvastuutoimikunta

Lahjoitus Yhteisvastuulle

mykyrokkaa_ja_soini_008.jpgPentti Oinonen ilmoitti, että Perussuomalaiset tekevät lahjoituksen yhteisvastuukeräykselle Rautavaaran seurakunnan kautta ja haastavat kaikki muutkin puolueet mukaan.

Yhteisvastuukeräys alkaa 3.2.2012yhteisvastuu_netti_jpg.jpg

seurakuntatalolla klo 10:30

YV-keräyksen avaus ja mykyrokkamyyjäiset yhteisvastuun hyväksi.

Mukana myös Pentti Oinonen, Kimmo Kivelä ja Timo Soini. Tervetuloa!

Infotilaisuus ja keräyslistojen jako

Tule mukaan auttamaan!

Tarvitsemme apuasi kerääjänä tai YV-tapahtumien talkoolaisena

Ilmoittaudu tertulle tai kysy lisätietoa

Ruokailu srk.talolla yhteisvastuun hyväksi 4 €

Keittoa omiin astioihin 7 € litra varaukset Tertulta

p.0207 218 423 tai terttu.sorsa@evl.fi

Yhteisvastuu 2011

Yhteisvastuukeräys on tältä vuodelta päättynyt.

Katso YV-sirkuksen kuvia välilehdeltä kuva-albumitthumb_yv_sydan2.jpg

Yhteisvastuukeräys yksinäisten nuorten hyväksi tuotti 6 394 €. Lämpimät kiitokset lista-kerääjille, talkoolaisille, Rautavaaran helluntaiseurakunnalle, Rautavaaran nuorisosirkukselle, kaikille lahjoittajille ja Lealle!

Ti 29.3. klo 19

Rautavaaran ja Varpaisjärven kirkkokuorojen konsertti kirkossa. Kolehti yhteisvastuulle, yhteislaulua.

Yhteisvastuu 2011 torjuu nuorten yksinäisyyttä Suomessa ja Mosambikissa.
Yhteisvastuukeräyksen kaksivuotinen kattoteema 2010-2011 on kohtuullinen elämä.

Jopa joka viides suomalainen lapsi tai nuori kertoo, ettei hänellä ole yhtään ystävää. Yksinäisellä lapsella on vähän tai ei lainkaan kavereita, joiden kanssa hän voisi leikkiä tai viettää aikaa. Tunnetasolla yksinäisyys on sitä, ettei lapsella ole ketään läheistä ystävää, jonka kanssa hän voisi jakaa asioitaan. Yksinäisyys on merkittävä riski lapsen ja nuoren kasvulle ja kehitykselle. Sen tuoma syrjäytymisen kokemus voi johtaa monenlaisiin psyykkisiin ongelmiin ja vaikeaan oirehtimiseen.

Yhteisvastuun 2011 kotimaisina kumppaneina ja hankkeen toteuttajina ovat Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Suomen Mielenterveysseura sekä Suomen Punainen Risti. Niiden yhteisessä Yhteisvastuu-hankkeessa osallistetaan lasten vanhemmat, hyödynnetään koulujen olemassa olevia kummioppilas- ja tukioppilastoimintaa sekä kokeillaan uutta oppilaiden tukimenetelmää verkossa.Mosambikissa Yhteisvastuu tukee Kirkon Ulkomaanavun kautta yhteisöjen turvaverkkojen vahvistamista ja erityisesti lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemistä.

Keräyksen valtakunnallinen avajaisjumalanpalvelus lähetetään suorana Pirkkalan kirkosta YLE TV1:ssä su 6.2.2011 klo 10. Piispa Repo saarnaa, liturgina kirkkoherra Olli-Pekka Siverfhuth. Tasavallan presidentti Tarja Halosen keräyksen avajaispuhe lähetetään samalla kanavalla klo 13.30. Yhteisvastuukeräyksen 2011 esimiehenä toimii Tampereen piispa Matti Repo.

Muistathan, että Yhteisvastuu on myös Facebookissa! Yhteisvastuukeräys-ryhmällä on yli 2 600 jäsentä.

To 24.3. klo 18.30

"Laula kanssamme" - yhteisvastuuilta Ala-Luostan seurantalolla.

Su 20.3. klo 13

Koko perheen ulkoilutapahtuma ja pyhäkoulu Jukan kodalla, Varpaisjärventie 1355. Tule hiihtämään ja laskemaan mäkeä; kahvi/mehutarjoilu ja makkaranpaistoa sekä arpajaiset Yhteisvastuun hyväksi. Lisätietoja Jukalta puh. 040 5130574

Pe 4.3. klo 11 Mykyrokkamyyjäiset yhteisvastuun hyväksi

Ruokailu srk-talolla 4 €. Omiin astioihin 7 € / litra.

Voit tilata ennakkoon ti-to Tertulta 0207 218 423

To 24.2. klo 18.30 YV-ilta Ylä-Luostan nuorisotalolla.

Su 13.2. klo 14 Yhteisvastuu-sirkus Monarilla,

liput 5€/aikuinen, 2,50 €/lapsi, sis. tarjoilun; ongintaa 1 €.

Lippuja voi varata Ilkalta puh. 0400 782 852 tai Tertulta 0207 218 423.

Tervetuloa!

To 10.2. klo 18.30 Yhteiskristillinen Laula kanssamme - yhteisvastuuilta

Kangaslahden koululla; kahvitarjoilu, arvontaa, tuotto YV-keräykseen.

Mukana Heimo Enbuska ja Terttu Sorsa.

Yhteisvastuukeräys käynnistyy 6.2.2011.

Messun jälkeen kirkkokahvit, info ja listojen jako kerääjille. Tervetuloa kirkkoon!

To 10.3. klo 18.30 Yhteiskristillinen ”Laula kanssamme” -YV-ilta Rannan Erän talolla, kahvit, arvontaa