Diakonin vastaanotto: 

Tulimäentie 11, 73900 Rautavaara

Sovi tapaaminen soittamalla:

puh: 040 824 0812

Vt. diakoni Ellen Mantsinen
 

Jos asiasi koskee taloudellista tukea, tarvitset talouden selvittämisessä viimeisimmän tiliotteen, mahdollisen Kelan toimeentulotukipäätöksen ja täydentävän/ennaltaehkäisevän toimeentulotukipäätöksen hyvinvointialueelta. 

Tukea elämään:

  • hengellistä keskustelu apua
  • tukea elämä kriiseissä
  • mielenterveys-ja päihdetyötä
  • kriminaalityötä
  • sosiaaliohjausta
  • lapsi- ja perhetyötä

Ruoka-apua on mahdollista saada seurakunnan toimiston aukioloaikaan ja sopimalla diakonin kanssa aika.

Jaamme EU:n osarahoittamia ESR-ruokakortteja yhteistyössä paikallisen helluntaiseurakunnan kanssa avun antamiseksi heille, jotka eniten sitä tarvitsevat päällekkäisyyttä välttäen. Tiedotamme korttien jaosta sivuillamme, kirkkoherranvirastossa sekä yhteistyötahojamme aikuissosiaalityötä, helluntaiseurakuntaa ym. toimijoita, mikäli saamme ESR-kortteja jakoon vuonna 2024. Tällä hetkellä, tammi-helmikuussa 2024, ESR-kortit ovat jaossa helluntaiseurakunnan kautta. ESR-korttien saaminen ei ole itsestään selvää. Rautavaaran srk voi hakea ESR-kortteja seuraavan kerran helmikuussa -24. Jos saamme kortteja, ne ovat jaettavissa aikaisintaan maaliskuussa 2024. 

Seurakuntamme on hankkinut hätätilanteisiin kuivaelintarvikkeita ja suuremmassa taloudellisessa hädässä kartoitamme yhteistyössä viranomaisverkoston verkoston kanssa, toteutuvatko lakisääteiset oikeudet avuntarvitsijan elämäntilanteessa ja mikä on mahdollinen diakonian rooli.

Voit soittaa vt. diakoni Ellenille p. 040 8240 812, kun toivot lisätietoa tai tapaamisaikaa!

 

Elämän saatossa kohtaamme niin iloa kuin surua. 

Suru on läsnä elämämme päivinä niin läheisen, sukulaisen tai ystävän kuoleman johdosta. Suru rakkaan poismenosta kohtaa meidät jokaisen jossain elämän viheessa. Emme tiedä kenen ja koska on aika lähteä täältä maanpäältä. Surussa ihminen ikään kuin pienenee suuren menetyksen edessä, on voimaton sille mitä on tapahtunut.  Surussa ei pidä jäädä yksin vaan on etsittävä se henkilö jolle asiasta voi puhua. On joskus helpompaa puhua sellaisen ihmisen kanssa jota ei entuudestaan tunne. Omaisten ja läheisten kanssa toki jaetaan suru mutta joskus voi jäädä asioita joita ei halua jakaa muille. Kynnys ottaa yhteyttä ammattiauttajiin, voi olla joskus korkea. Tai jos kysymyksessä on viikonloppu tai juhla pyhät, voi yhteyden ottaa oman seurakunnan diakoniin. Diakonilla on ammatillinen koulutus ja vaitiolovelvollisuus, joten puhuminen on turvallista. 

Mutta elämässä kohtaamme myös muita suruja. Esimerkkinä muun muassa äkillinen sairastuminen, työttömyys, eläkkeelle jäänti, lapsen muutto kotoa. Ja monia muita suruja. Tällaista kutsutaan kriisiksi. Kriisi ja suru ovat hyvin lähellä toisiaan. Puhuminen ja huolien jakaminen auttaa jaksamaan elämässä eteenpäin. Ja Jumala on suurin auttaja, kunhan vain luomme katseemme Häneen ja pyydämme Häneltä apua.

Rukous surussa

Jumala, sanat eivät riitä kuvaamaan suruani.
Se koskee niin ja on vaikeaa.
Tunnet pimeyteni ja yksinäisyyteni.
Kaipaus vihloo sisälläni.
Värit ovat kadonneet ja äänet hiljentyneet.
Lohdutuksen Jumala, anna minun tuntea läheisyytesi.
Tartu käteeni ja anna minun nähdä aamun sarastus. (Suomen Evankelis-Luterilainen Kirkko)//evl.fi/verkkokirkko/rukous

 

 

 

Kuva
Kirkon diakonia.
Oikeus ihmisarvoiseen elämään.
Kuvassa neljä vihreää kättä, jotka muodostavat ristin.