Seurakunnassa voi tehdä vapaaehtoistyötä. Diakonia tarvitsee monia osaavia käsipareja seurakunnan eri työmuotoihin. 

Vapaaehtoisena annat oman panoksesi lähimmäisen auttamiseen. 

Vapaaehtoistyön muodot:

  • Yhteisvastuukeräyksen listakerääjiä
  • Yhteisvastuukeräyksen eri tapahtumien järjestelyt ja toteutus. Muun muassa listakerääjät, mykyrokan keittäjät, leipojia tai vaikka olemalla tukena järjestäjille
  • Muu vapaaehtoistyö muun muassa tapahtumat, joulun aika,