Kirkkovaltuuston kokouskutsut

 

Kutsu KV 01.2024

Esityslista KV 01.2024

KV 01.2024 LIITE 2. Tilinpäätös 2023

KV 01.2024 LIITE 3. Tilintarkastuskertomus 2023

 

Kutsu KV vaalikokous

Esityslista KV vaalikokous

 

 

Kutsu KV 03.2023

Esityslista KV 03.2023

KV 03.2023 LIITE 2. Hallintosääntö

KV 03.2023 LIITE 3. Taloussääntö

KV 03.2023 LIITE 4. Hautaustoimen ohjessääntö

KV 03.2023 LIITE 5. Talousarvio 2024

 

Päätöksenteko

Seurakunnan ylin päättävä elin on kirkkovaltuusto, jonka seurakuntalaiset

valitsevat seurakuntavaaleissa neljän vuoden välein. Kirkkovaltuusto johtaa

seurakunnan toimintaa.

Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston, joka vastaa käytännön johtamisesta ja

valmistelee asiat kirkkovaltuuston päätettäväksi.

 

Seurakuntavaaleissa valitaan luottamushenkilöt

Seurakuntavaalit järjestetään neljän vuoden välein. Vaaleissa  voi äänestää 16 vuotta

täyttänyt ja ehdokkaaksi voi asettua 18 vuotta täyttänyt kirkon jäsen. Seuraavat

seurakuntavaalit ovat syksyllä 2022.

 

Seurakuntalainen voi tehdä aloitteen

Seurakuntalaiset voivat tehdä erilaisia aloitteita seurakunnan luottamuselimille.

Aloite toimitetaan kirjallisena seurakunnan kirkkoherranvirastoon.

Kirkkoneuvosto käsittelee aloitteet. Jos aloite koskee kirkkovaltuuston

päätösvaltaan kuuluvaa asiaa, kirkkoneuvosto valmistelee aloitteen valtuustolle.

Kokonaiskirkon asioihin liittyvä aloite voi edetä aina kirkon "eduskuntaan" eli

kirkolliskokoukseen saakka. Reitti voi olla esimerkiksi: seurakuntalaisen aloite -

kirkkoneuvosto - hiippakuntavaltuusto - kirkolliskokous.

 

Kirkon pääovet kesällä.