Uutislistaukseen

Diakonian viranhaltijan haku

Rautavaara on vajaan 1.500 asukkaan itsenäinen maalaiskunta Pohjois-Savossa. Rautavaaran seurakunnassa on n. 1.150 aktiivistajäsentä. Kunta sijaitsee Pohjois-Savon sydämessä Kuopion ja Iisalmen välissä Pohjois-Karjalan rajalla. Kunta on tunnettu puhtaasta luonnosta, kirkkaista järvistä hiekkarantoineen, Tiilikan kansallispuistosta ja ensiluokkaisista hiihto- ja moottorikelkkailureiteistään, sekä Metsäkartanon nuorisokeskuksesta.

Diakonian viranhaltija on osa Rautavaaran seurakunnan monitaitoista, idearikasta ja toisiaan tukevaa työyhteisöä. Viran tehtäviin kuuluu monipuolinen diakoniatyö oman kunnan alueella. Työ sisältää vastaanottotyötä, kotikäyntejä, kerhotyöskentelyä, vähävaraisten ruokajakelusta huolehtimista, lisäksi diakoniatyöntekijä vastaa seurakunnan lapsityöstä, viestinnästä omalla työalalla, sekä huolehtii käytännön valmisteluista, kuten kerhotarjoilujen ostaminen ja kerhojen- ja oman alan kokoustarjoilujen kattaminen ja jälkien siivous. Seurakunnassa toimii poikkeuksellisen aktiivinen vapaaehtoisten joukko, joka mahdollistaa pienelle seurakunnalle isojenkin tapahtumien järjestämisen.

Arvostamme oma-aloitteisuutta ja kykyä verkostoitua eri sektoreiden kanssa, sekä yhteistyökykyä ja kokonaisuuksien hallintaa. Viranhoidossa edellytyksenä on oman auton käyttö ja tehtävän hoitamisen perusedellytykseksi katsotaan riittävät it-taidot.

Viran kelpoisuusehtona on kirkkohallituksen hyväksymä diakonian viran pätevyys. Valitun tulee olla konfirmoitu evankelis-luterilaisen kirkon jäsen ja hänen on esitettävä lääkärintodistus terveydentilastaan, sekä KL 6:33 §:n mukainen rikosrekisteriote. Virka on vakituinen ja kokoaikainen ja virassa noudatetaan KirVESTES palkkaluokkaa 502. Peruspalkan lisäksi maksetaan henkilökohtaista kokemuslisää, joka perustuu aikaisempaan työkokemukseen, sekä henkilökohtaiseen arviointiin perustuvaa suorituslisää. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Hakuaika 1.1. – 30.4.2024. Viran vastaanotto 1.6.2024 tai sopimuksen mukaan.

Virkaan haetaan lähettämällä vapaamuotoinen hakemus ja CV sähköpostilla kirkkoherra Juha Luukkoselle: juha.luukkonen(at)evl.fi.

Lisätiedot khra Juha Luukkonen puh 040 829 6171.

Juha Luukkonen
Juha Luukkonen
Kirkkoherra
Tulimäentie 11
73900 Rautavaara

1.1.2024 22.30